hsvdekilvissers.be

Algemeen reglement

De eigenaars en de vereniging wijzen elke vorm van verantwoordelijkheid voor schade, berokkend door personen al dan niet lid van de hengelvereniging af.
De personen die schade toebrengen zullen verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele vergoeding(en).

Elk lid van de vereniging verklaard zich akkoord met de volgende gedragsregels:

1- Respect voor de natuur (geen afval laten rondslingeren).
2- Aanpalende weiden, gronden en gewassen geen enkele schade te berokkenen.
3- Bomen, struiken, oevers en omheiningen niet te beschadigen.
4- Elke vorm van vandalisme af te keuren en indien mogelijk te verhinderen.
5- In het bezit zijn van een visverlof van de Vlaamse gemeenschap (wedstrijden in Vlaanderen).
6- Voederen of vissen met rode maden is verboden, alsook het voederen met aardappelen en sterk gistende of schadelijke producten.
7- Voor alle niet vermelde gevallen is het reglement voor het vissen op staatswater van toepassing.
8- Voor de wedstrijden en de feestavond waar op voorhand dient ingeschreven te zijn en betaald te worden, dienen de inschrijvingen en betalingen dan ook op tijd binnen te zijn.
9- Alle verworven prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald.
10- Lidgeld: Het lidgeld bedraagt per jaar en per lid: 30€
Jongeren t/m 16 jaar (op vertoon van hun identiteitskaart): 15€

Wedstrijdreglement

1-Wedstrijden vaste stok: er wordt gevist met 1 hengel voorzien van dobber en 1 haak. Maximale hengellengte bedraagt 11,5m.
-Wedstrijden vrije hengelkeuze: er mag gevist worden zowel met de vaste stok als met gelijk welke werphengel.
Wisselen van vaste stok naar werphengel of omgekeerd tijdens de wedstrijd is toegestaan. Hengellengte vaste stok niet beperkt. Altijd slechts één lijn in het water.
2- Bij het verlaten van de visplaats dient de hengel + lijn uit het water te worden gehaald.
3- Reservehengels worden toegestaan mits onbeaasd en uit het water.
4- Het gebruik van gekleurde maden, amorce en lokvoer waaraan schadelijke kleurstoffen zijn toegevoegd, alsook het in bezit hebben van stukjes aasvis of dode vis zijn verboden.
5- Kunstaas of vers de vase aan de haak zijn toegestaan.
6- Het gebruik van een leefnet met een minimale lengte van 300 cm is verplicht en dient voor het begin van de wedstrijd in het water te worden geplaatst. Max 20kg per leefnet en het is verboden vissen te verplaatsen van leefnet.
7- De deelnemers trachten de gevangen vis zonder verminken te onthaken, zodanig dat de vis na de wedstrijd ongeschonden kan terug gezet worden.
8- Eerste signaal: 10min voor aanvang wedstrijd, zwaar voeren toegestaan gedurende deze termijn. Lijnen dienen onbeaasd te zijn en vissen is verboden.

Tweede signaal: Begin wedstrijd einde zwaar voeren.
Bijvoeren (snuiven van los voeder of cuppen) is toegestaan alsook maden, casters, zaden, granen en pellets…..
Op bevaarbare wateren (scheepvaart) mag er wel zwaar worden bijgevoerd.
Derde signaal: einde wedstrijd.
Gehaakte vis op het eindsignaal telt mee doch moet binnen de 10 minuten uit het water zijn gehaald.
9- Er wordt gevist op gewicht, weging direct na afloop van de wedstrijd.
10- Alle prijzen niet persoonlijk afgehaald op de dag en uur van de uitreiking blijven eigendom van de club.
11- Puntentelling competities:
1ste plaats: 1 punt
2de plaats: 2 punten
3de plaats: 3 punten
Enz.: enz.
Zonder vis: aantal punten is gelijk aan het aantal deelnemers van dit klassement.
Afwezig: aantal deelnemers van het klassement plus 10 punten.
12- Bij gelijk gewicht komt de kleinste plaatsnummer eerst.

13- Ten laatste 1dag voor aanvang wedstrijd dient men ingeschreven te zijn tenzij anders vermeld. Inschrijven gebeurt bij Melkebeke Freddy.

14- Jongeren tot en met 16 jaar vergezeld van een ouder (of begeleider – visser) vissen naast de ouder of begeleider aan de rechter zijde. Dit wordt beslist bij de eerste wedstrijddeelname en geld voor de rest van het seizoen.
15- Wedstrijden en competities:
Minimum 3 van de 4 competitiewedstrijden dienen effectief gevist te worden om in aanmerking te komen voor het klassement van deze competitie. De prijzen van de competities worden samen geteld en overhandigd op de ledenvergadering tenzij anders vermeld.
16- Koppelwedstrijden: Deelnemers die de wedstrijd alleen vissen (geen koppel) betalen de volle inleg en mogen vissen met 2 hengels.

17- Bij feederwedstrijden mag er enkel gevoerd worden met de korf, geen minimale worpafstand.
18- De wedstrijdcommissie heeft het recht de wedstrijd stil te leggen bij onweer en dergelijke.
Indien 50% van de wedstrijdduur is vervist, wordt de wedstrijd geldig verklaard.
Wedstrijden kunnen enkel worden afgelast na controle ter plaatse en na overleg met de vissers de dag van de wedstrijd.
19- Iedere deelnemer wordt geacht de wedstrijdvoorschriften en het reglement te kennen, en deze stipt na te leven.
Wanneer een overtreding op het reglement wordt vastgesteld volgt de directe uitsluiting voor deze wedstrijd.
20- Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie ter plaatse. Hun beslissing is bindend.
21- De vereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade of vermiste voorwerpen voor tijdens of na de wedstrijd.
22- Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze het water en de oevers proper achter laten en de wedstrijd in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer laten verlopen.

23- Snoek, snoekbaars en paling zijn verboden en mogen dus niet in de leefnet.

24 – Plaatsnummers worden geloot 1u30min voor aanvang van de wedstrijd aan het wedstrijdparcour, men dient dan ook aanwezig te zijn of te verwittigen.

25 – Voor het algemeen kampioenschap tellen alle wedstrijden apart min de 4 slechtste. Voor de wedstrijden waarin er in meerdere klassementen word gevist tellen de punten van het klassement met het minste aantal deelnemers.

(bv: vaste hengel =7deelnemers , feeders =9 deelnemers dan heeft iedereen 7 punten enkel bij geen vis +1punt)